Công ty TNHH Vitruk xin kính chào quý khách!
Chúc quý khách một ngày tốt lành!

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KUMHO 

Mặt lốp sử dụng từ đầu cho đến khi mòn còn 1.6mm (hoặc 2/32") (tức là mòn tới đỉnh đường chỉ thị độ mòn có ở rãnh mặt lốp) hoặc trước 6 năm kể từ ngày sản xuất đối với mọi lốp radial xe khách, hoặc trước 5 năm kể từ ngày sản xuất đối với mọi lốp xe tải nhẹ hoặc xe tải nặng (tùy điều kiện nào tới trước).

Mọi lốp xe Kumho thuộc phạm vi bảo hành này mà không còn sử dụng được nữa do yếu tố nguyên liệu hoặc điều kiện tay nghề công nhân sản xuất lốp xe, Kumho sẽ thực hiện theo các điều khoản sau:

1. Trong khoảng mòn 1.6mm (2/32") đầu tiên của mặt lốp sử dụng lần đầu, Kumho sẽ thay thế lốp mới tương ứng miễn phí. Các loại thuế của chiếc lốp mới này (ngoại trừ thuế giá trị gia tăng VAT) và chi phí lắp ráp cũng như dịch vụ cân chỉnh sẽ do người sở hữu trả.

2. Sau khoảng 1.6mm (2/32") đầu tiên của mặt lốp sử dụng lần đầu, người mua sẽ được đền bù một khoản theo giá trị tương ứng với tỷ lệ giữa phần gai còn lại của mặt lốp đang sử dụng và mặt lốp mới cùng loại. Các lại thuế của chiếc lốp mới này (ngoại trừ thuế giá trị gia tăng VAT) và chi phí lắp đặt và dịch vụ cân chỉnh sẽ do người sở hữu trả.Giá trị khoản đền bù này được tính theo công thức sau:
Giá trị đền bù =  Giá lốp KH cùng loại  x  (Độ sâu mặt lốp còn lại của lốp hư - Chỉ thị hao mòn / Độ sâu mặt lốp ban đầu của lốp mới - Chỉ thị hao mòn)  x  (1+ tỉ lệ thuế và phí)

3. Việc bảo hành các lỗi không cân bằng hay không tròn đều của lốp chỉ áp dụng với lốp chưa mòn hết 1.6mm đầu tiên.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH PINACO

1. Ắc quy khô miễn bảo dưỡng Đồng Nai (AGM): 24 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành trên QR code hoặc 30 tháng từ ngày sản xuất trong mã số được in trên bình.

2. Ắc quy khô miễn bảo dưỡng Đồng Nai (EFB): 18 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành trên QR code hoặc 24 tháng từ ngày sản xuất trong mã số được in trên bình.

3. Ắc quy khô miễn bảo dưỡng Đồng Nai (EXTRA CMF): 18 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành trên QR code hoặc 24 tháng từ ngày sản xuất trong mã số được in trên bình.

Ắc quy khô miễn bảo dưỡng Đồng Nai (CMF): 

- 9 tháng kể từ ngày bán nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất được thể hiện trên mã số sản xuất đóng trên ắc quy hoặc tháng đột lỗ trên đề can)

- Ắc quy sử dụng cho xe taxi: 9 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành hoặc 30,000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Nếu không có phiếu bảo hành hoặc có nhưng không hợp lệ và đề can bảo hành hợp lệ: 12 tháng tính từ tháng xuất xưởng bấm trên đề can bảo hành hợp lệ. Nếu đồng thời không có phiếu bảo hành hoặc có nhưng không hợp lệ và đề can bảo hành không hợp lệ: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Ắc quy Hybrid Đồng Nai: 

- 9 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành. Nếu không có phiếu bảo hành thời gian bảo hành là 9 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất được thể hiện trên mã số sản xuất đóng trên ắc quy). 

- Ắc quy sử dụng cho xe taxi: 9 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành hoặc 30,000 km tùy theo điều kiện nào đến trước

Ắc quy xe tải: 

- 9 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành. Nếu không có phiếu bảo hành thì thời gian bảo hành là 9 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất được thể hiện trên mã số sản xuất đóng trên ắc quy)

- Ắc quy sử dụng cho xe giường nằm: 9 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành hoặc 50,000 km tùy theo

Ắc quy tàu thuyền: 9 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành. Nếu không có phiếu bảo hành thì thời gian bảo hành là 9 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất được thể hiện trên mã số sản xuất đóng trên ắc quy)

Ắc quy xe máy nước: 6 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành. Nếu không có phiếu bảo hành thì thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất được thể hiện trên mã số sản xuất đóng trên ắc quy)

Ắc quy xe máy khô miễn bảo dưỡng (VRLA): 6 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành. Nếu không có phiếu bảo hành thì thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất được thể hiện trên mã số sản xuất đóng trên ắc quy)

Ắc quy xe điện: 6 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành. Nếu không có phiếu bảo hành thì thời gian bảo hành là 6 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất được thể hiện trên mã số sản xuất đóng trên ắc quy)

Ắc quy xe máy điện, xe đạp điện: 6 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành. Nếu không có phiếu bảo hành thì thời gian bảo hành là 6 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất được thể hiện trên mã số sản xuất đóng trên ắc quy)

Ắc quy dân dụng: 6 tháng kể từ ngày bán do điểm bán ghi trên phiếu bảo hành. Nếu không có phiếu bảo hành thì thời gian bảo hành là 6 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất được thể hiện trên mã số sản xuất đóng trên ắc quy)